FRESHteam

LIÊN HỆ ĐỂ ĐĂNG KÝ sử dụng

Chi phí triển khai
Mua bản quyền sản phẩm Fresteam bản quyền trực tiếp từ ADIGITRANS, khách hàng không chỉ được ưu đãi về chi phí tư vấn và có hóa đơn tài chính hợp lệ theo quy định của Việt Nam mà khách hàng còn được tận hưởng các dịch vụ hỗ trợ 24/7, đào tạo, triển khai và tùy biến theo yêu cầu với chất lượng cao từ chúng tôi.

BẢNG GIÁ CÁC SẢN PHẨM KHÁC