TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ

Bằng cách đăng nhập vào hỗ trợ của Adigitrans, hệ thống hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ giúp bạn theo dõi thông tin về danh sách ticket hỗ trợ đã tạo và tiến trình xử lý. Đối với người dùng chưa có tài khoản bạn có thể gửi câu hỏi trực tiếp cho chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng. Khách hàng có thể sử dụng các hình thức hỗ trợ sau đây:

1. Email yêu cầu hỗ trợ bằng Tiếng Việt gửi tới chúng tôi: support-freshworks@adigitrans.com

2. Email yêu cầu hỗ trợ bằng Tiếng Anh gửi trực tiếp tới Freshworks và Adigitrans (Khuyến nghị sử dụng) để được hỗ trợ trực tiếp từ Hãng và chúng tôi:

a. Gửi tớisupport@freshchat.com và đồng thời gửi email cc tớisupport-freshworks@adigitrans.comcho sản phẩm Freshdesk Messsaging.

b.Gửi tớisupport@freshdesk.comvà đồng thời gửi email cc tới support-freshworks@adigitrans.com cho sản phẩm Freshdesk Support Desk và Omnichannel.

c.Gửi tớisupport@freshsales.comvà đồng thời gửi email cc tới support-freshworks@adigitrans.com cho sản phẩmFreshsales Suite và Freshsales.

d. Gửi tới support@freshservice.com và đồng thời gửi email cc tới support-freshworks@adigitrans.com cho sản phẩm FreshService.

3. Truy cập hệ thống chăm sóc khách hàng của chúng tôi tại: https://hotro.adigitrans.com

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

Adigitrans sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho chủ tài khoản của Dịch vụ và Phần mềm mà chúng tôi cung cấp hoặc đại diện bên thứ ba cung cấp. Để nhận được hỗ trợ kỹ thuật từ chúng tôi, người dùng có thể yêu cầu hỗ trợ bằng cách liên hệ với Adigitrans tại https://hotro.adigitrans.com.

Người dùng nên mô tả bản chất của vấn đề cần được giải quyết cũng như cung cấp thông tin về người dùng (tên, địa chỉ, v.v ...). Các thông tin cần có trong email hoặc phiếu yêu cầu hỗ trợ:

Customer's account URL:
Issue:
Steps to replicate:
Are you able to replicate this in your test account:
Troubleshooting done(if any):
Screengrab/Screenshots (if any):

Occasional Agent access (if any):

Chúng tôi sẽ có những nỗ lực hợp lý để đáp ứng các yêu cầu đó một cách kịp thời. Người dùng sẽ hợp tác với chúng tôi khi tìm kiếm các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật bằng cách cung cấp thông tin cần thiết để hỗ trợ Adigitrans chẩn đoán hoặc giải quyết vấn đề.

Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo rằng mọi vấn đề hỗ trợ kỹ thuật sẽ được giải quyết, Adigitrans sẽ có những nỗ lực hợp lý để thực hiện các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật một cách chuyên nghiệp nhất.

BẢO MẬT

Adigitrans sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật để đảm bảo rằng quyền truy cập vào Nội dung Người dùng của bạn cho người có thẩm quyền. Tuy nhiên, không có hệ thống bảo vệ bằng mật khẩu và phục hồi dữ liệu nào mà hoàn toàn không thể vượt qua được.

Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu trên trang web được an toàn, bạn cần xác nhận và chấp nhận rằng bên thứ ba trái phép có thể truy cập, xem, sao chép, sửa đổi và phân phối dữ liệu và các tệp bạn lưu trữ trên trang web hoặc thông qua dịch vụ.

Adigitrans cũng có thể hỗ trợ tại văn phòng của khách hàng theo khu vực địa lý. Trong trường hợp không có thỏa thuận trước, việc hỗ trợ tại các khu vực địa lý khác có thể phát sinh chi phí trong trường hợp Adigitrans hỗ trợ tại văn phòng của khách hàng.

1. Hà Nội - Việt Nam: Tòa nhà AASC, Số 01, Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam: Văn phòng AASC, Lầu 3, tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, phường 1, Quận 4, TP Hồ Chí Minh.