Freshdesk support desk

Freshdesk OMNICHANNEL

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG THỬ

CÁC TIỆN ÍCH BỔ SUNG

Các phiên robot mạng bổ sung

$75 cho 1.000 phiên robot mạng/tháng

Các tính năng email bot, chatbots và voicebot cần chạy trên các phiên robot mạng

Hiệu lực của các phiên đã mua tương ứng với chu kỳ thanh toán của bạn

Quản lý Dịch vụ tại Hiện trường

$15/nhân viên tại hiện trường/tháng
Áp dụng từ gói Growth

  • Bảng điều khiển lập lịch trình
  • Theo dõi thời gian
  • Xem bản đồ
  • Cung cấp ngoại tuyến
  • Các ứng dụng iOS và Android
  • Phân tích

Chi phí triển khai
Mua bản quyền sản phẩm Freshdesk bản quyền trực tiếp từ ADIGITRANS, khách hàng không chỉ được ưu đãi về chi phí tư vấn và có hóa đơn tài chính hợp lệ theo quy định của Việt Nam mà khách hàng còn được tận hưởng các dịch vụ hỗ trợ 24/7, đào tạo, triển khai và tùy biến theo yêu cầu với chất lượng cao từ chúng tôi.

BẢNG GIÁ CÁC SẢN PHẨM KHÁC