FRESHSALES

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG THỬ

Thêm sức mạnh của CPQ cho Freshsales

Tạo các tài liệu có thương hiệu như hóa đơn, báo giá, tài liệu giới thiệu và hợp đồng.

$19/người dùng/tháng

Có sẵn trên các gói Growth, Pro và Enterprise

  • Tạo mẫu tài liệu
  • Đồng bộ hóa hóa đơn với giao dịch
  • Theo dõi hoạt động tài liệu

Chi phí triển khai
Mua bản quyền sản phẩm Freshdesk bản quyền trực tiếp từ ADIGITRANS, khách hàng không chỉ được ưu đãi về chi phí tư vấn và có hóa đơn tài chính hợp lệ theo quy định của Việt Nam mà khách hàng còn được tận hưởng các dịch vụ hỗ trợ 24/7, đào tạo, triển khai và tùy biến theo yêu cầu với chất lượng cao từ chúng tôi.

BẢNG GIÁ CÁC SẢN PHẨM KHÁC