FRESHSERVICE

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG THỬ

CÁC TIỆN ÍCH BỔ SUNG

Gói giao dịch điều phối

$250 cho 1.000 giao dịch mỗi gói Growth, Pro, Enterprise

 Bất kỳ hành động nào được thực hiện qua nút Ứng dụng trong Trình tự động hóa quy trình làm việc

Gói tài sản

$75/một gói 500 tài sản/tháng
Tài sản không giới hạn ở mức $ 1500 / tháng

Có sẵn trên gói Growth, Pro, Enterprise.

Giấy phép Quản lý Dự án Bổ sung

$15/người dùng/tháng
Có sẵn trên Pro, Enterprise

Mời các thành viên khác trong nhóm cộng tác trong các Dự án. Những người dùng này sẽ có quyền truy cập độc quyền vào mô-đun Quản lý dự án trong Freshservice.

Gói đề xuất tác nhân ảo

$250/một gói 500 đề xuất
Có sẵn trên gói Enterprise.

Điều khoản giải pháp hoặc đề xuất hạng mục dịch vụ của Freshservice Virtual Agent.
Chúng tôi KHÔNG tính các truy vấn trợ giúp đặc biệt và các cuộc nói chuyện nhỏ.

Quản lý SaaS

$1/người dùng/tháng
Có sẵn trên Pro, Enterprise

Hiệu lực: Cuối chu kỳ thanh toán
Chi phí bổ sung / tháng dựa trên số lượng nhân viên trong một tổ chức

Chi phí triển khai
Mua bản quyền sản phẩm Freshservice bản quyền trực tiếp từ ADIGITRANS, khách hàng không chỉ được ưu đãi về chi phí tư vấn và có hóa đơn tài chính hợp lệ theo quy định của Việt Nam mà khách hàng còn được tận hưởng các dịch vụ hỗ trợ 24/7, đào tạo, triển khai và tùy biến theo yêu cầu với chất lượng cao từ chúng tôi.

BẢNG GIÁ CÁC SẢN PHẨM KHÁC